Adoptuj si na GivingTuesday koroptev

Autor: Petr Rejzek
Organizace: NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA z.s.

Adoptujte si koroptev a pomozte ji navrátit do české přírody. Polovina finančního výtěžku z adopce bude použita na podporu přímého vypouštění koroptví z přírodě blízkých chovů, druhá polovina bude sloužit na přípravu a realizaci ekologických úprav krajiny. Více informací naleznete na stránkách www.koroptvicky.cz. Děkujeme!

O naší organizaci

Zabýváme se zvyšováním biodiverzity zemědělské krajiny. Pilotní projekt ČIŘIKÁNÍ se zaměřuje na monitoring, výzkum, ochranu a podporu koroptve polní (Perdix perdix) na území České republiky. Veškerou činnost zajišťují dobrovolníci. Finančně jsme závislí na grantech a darech.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku