Benefiční koncert pro cystickou fibrózu

Autor: Gabriela Šimková
Organizace: Klub nemocných cystickou fibrózou

Uspořádáme benefiční koncert pro CF v kostele sv. Šimona a Judy od 19:00 s adventní tematikou – varhaní koncert, dětský sbor a klavírní koncert. Koncert bude trvat 1,5 hodiny, zimy se nebojte, kostel je vyhřívaný.

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 255 Kč zde nebo přímo na místě za 400 Kč.

O naší organizaci

Klub nemocných CF sdružuje a podporuje nemocné cystickou fibrózou a jejich blízké v celé ČR:
– poskytujeme odborné sociální poradenství
– poskytujeme psychosociální péči
– chráníme zájmy a práva nemocných
– přispíváme nemocným CF na náklady spojené s léčbou
– spolupracujeme s centry na léčbu CF
– informujeme veřejnost o problematice CF
– vedeme veřejnou sbírku na pomoc nemocným CF

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku