Worklife Agency zpracuje zdarma fundraisingový plán

Autor: Daniela Vašíčková
Organizace: Worklife Agency

Pro neziskovou organizaci, která zašle nejlepší motivační dopis na info@worklifeagency.cz, zpracujeme na míru fundraisingový plán a dle sestavených priorit požádáme o grant.

O naší organizaci

Společnost Worklife Agency s.r.o. se zaměřuje na získávání finančních prostředků z Evropské unie a dalších zdrojů, a to zejména v oblasti lidského kapitálu. Zaměřuje se na neziskové organizace.

Zakladatelkou společnosti je Mgr. Daniela Vašíčková, která má více jak 6leté zkušenosti v oblasti získávání finančních prostředků a fundraisingových aktivit.

Tým společnosti je sestaven z odborníků, spolupracujeme také s experty dle potřeb dané výzvy či žadatele, dále pak s významnými institucemi díky nimž mohou naši klienti získávat finanční prostředky i jako partneři či se mohou dále síťovat.

Dbáme na to, aby náš přístup ke klientovi byl individuální a vyhovoval jeho potřebám. Proto před každým projektovým záměrem provádíme analýzu společnosti, následné doporučení a volbu dotačních příležitostí.

Vizí naší společností je pomáhat firmám, školám, neziskovým organizacím, ale i státní správě a samosprávě získávat a udržovat profesionální, loajální a spolehlivé zaměstnance. Domníváme se, že právě investice do lidských zdrojů jsou klíčové pro rozvoj všech prosperujících organizací.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku