Podpořte první časopis o autismu u nás

Autor: Dagmar Edith Holá
Organizace: ATYP Press s.r.o.

Pomozte nám začít vydávat časopis, který tady chybí. Časopis o lidech a pro lidi s jinakostí (autismus, ADHD, poruchy učení, a mnoho dalšího). Máme témata i dobré autory a první číslo téměř hotové, ale chybí peníze na výrobu e-magazínu a posléze i tištěného časopisu.

O naší organizaci

Založili jsme vydavatelství a zároveň nadační fond, abychom mohli vydávat magazín o autismu a podporovat tvorbu lidí s autismem. V zahraničí jsou podobné časopisy běžné. Ve Spojených státech, kde jsou s přístupem k „atypům“ asi nejdál, mají dokonce specializovaný časopis jen na jednu z diagnóz: ADHD. V Česku kvalitní zdroj informací z této oblasti prozatím chybí.
Náš časopis bude – stejně jako ti, o kterých píšeme – trochu „jiný“:

4 ZNAKY MAGAZÍNU ATYP

V první řadě bude INKLUZIVNÍ v pravém slova smyslu, to znamená, že nebudeme psát „o nich“ bez nich, ale pokud možno co nejvíc s nimi.

Bude PRAKTICKÝ. Budeme mluvit s rodiči, se zkušenými učiteli, s asistenty pedagoga… Hned v prvním čísle se dozvíte, jaké dělají tzv. „normální“ lidi chyby při komunikaci s „jinými“ lidmi.

Co ale chceme mít stále na paměti, je POZITIVNÍ přístup. Budeme ukazovat tvorbu lidí s jinakostí a chceme i sami pořádat akce, které jejich tvořivost podpoří. Rádi bychom přinášeli i inspirativní reportáže ze zemí, které mají s přístupem k lidem s jinakostí více zkušeností.

Časopis bude také OTEVŘENÝ. Psaný v co nejužším kontaktu s těmi, pro které vzniká.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku