Pomozte nám ke změnám v otázce očkování

Autor: Martina Suchánková
Organizace: Rozalio, z. s.

Chcete, aby se Česká republika přiblížila modernímu zdravotnictví západních zemí? Chcete stejné kompetence, jako mají mnozí obyvatelé západoevropských zemí a rozhodovat si tak o očkování informovaně a svobodně? Češi jsou zodpovědní a svéprávní, jsou tedy připraveni na zavedení dobrovolného očkování. Pomožte nám v naší práci nejen na #GivingTuesdayCZ.

Přivítáme dobrovolníky, kteří by nám pomohli s překlady cizojazyčných textů, PR, fundraisingem, roznášením letáků, právním poradenstvími, pořádáním besed a přednášek apod.

Pro naši práci je však důležitá i finanční stránka, neváhejte nám pomoci formou peněžního daru.

O naší organizaci

Jsme sdružením rodičů, které spojuje zájem o otázky zdraví dětí. Problematika očkování s těmito otázkami bezprostředně souvisí. Vzhledem ke stávající právní úpravě očkování zde zatím chybí věcná diskuse a možnost informovaného a individuálního rozhodování rodičů o očkování svých dětí. Striktně nastavený systém nedokáže zohlednit zájem každého jednotlivého dítěte, to mohou dokázat jen rodiče, proto by k tomu měli dostat prostor, to prospěje především dětem, o ty přece jde!

Chceme proto:
– zprostředkovat rodičům všestranné informace o problematice očkování
– prosazovat změny stávajícího systému směrem k minimalizaci rizik spojených s očkováním
– vytvářet prostor pro věcnou diskusi o problematice očkování
– podílet se na změně právní úpravy očkování v ČR, aby konečné slovo v rozhodování o očkování dětí měli rodiče, resp. zákonní zástupci dítěte, jak to odpovídá mezinárodním úmluvám, kterými je ČR vázána.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku