Pomozte nám pomáhat ještě líp!

Autor: Richard Karch
Organizace: ANIMAL EYE, z.s.

Sháníme touto cestou nové partnery a podporovatele, kteří by nám v jakékoliv podobě (dobrovolnictví, dárcovství, veřejná propagace, pořádání finančních sbírek nebo benefičních akcí, umístění sběracích pokladniček do provozoven apod.) pomohli v nelehkém boji proti množírnám psů a současně nám umožnili další rozvoj našeho projektu, jenž naráží na nedostatek personálních a finančních kapacit.

Již během prvního roku našeho působení jsme se stali nejprogresivnější neziskovou organizací na úseku ochrany domácích zvířat, zejména psů v ČR. Aktivně se podílíme z pozice připomínkového místa na přijetí nové legislativy v oblasti zájmových chovů psů; iniciovali jsme vydání novely veterinárního zákona, která představuje první vládní opatření namířené proti množírnám psů. Usilujeme rovněž o klíčové systémově změny na úrovni EU, a to prostřednictvím členství v EU Dog & Cat Alliance. Pravidelně se objevujeme ve všech českých médiích. V bezplatné právní poradně jsme za rok 2015 zodpověděli na 5 tisíc dotazů od veřejnosti. Podařilo se nám také rozbít největší síť množitelů a překupníků psů na území hlavního města Prahy. Uzavřeli jsme partnerství s inzertní společností ANNONCE, která začala jako první komerční subjekt v Česku blokovat závadnou inzerci množitelů a překupníků psů. Společně jsme pak spustili velkou osvětovou kampaň. To vše na dobrovolnické bázi – naši členové vykonávají svoji činnost již třetím rokem bezplatně mimo rámec svých hlavních profesních úvazků, veškeré režijní náklady jsou hrazeny ze soukromých prostředků zakladatelky. Dary od veřejnosti na podporu naší činnosti za rok 2015 činily 27 476 Kč.

Odkazy

Facebook: https://www.facebook.com/animaleye.cz
Webové stránky: www.animaleye.cz

O naší organizaci

ANIMAL EYE, z.s. je celostátní nezisková organizace, jejímž hlavním účelem je důslednější prosazování práv a zájmů zvířat, především zvířat v zájmovém chovu. Její vznik podnítilo znepokojení nad neutěšeným stavem ochrany domácích zvířat v ČR. ANIMAL EYE navazuje na činnost zavedených ochranářských organizací a poskytuje podporu v oblastech, které nejsou adekvátně pokryty (odhalování podvodů a jiné protiprávní činnosti v oblasti prodeje a chovu zvířat, nastavování překážek páchání trestné činnosti v internetovém prostředí, odborné právní poradenství pro širokou veřejnost advokáty ČAK na bázi pro bono, public affairs, osvěta).

Prvotním záměrem ANIMAL EYE je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, především psů, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků. Tím je činnost uvedené organizace v ČR poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a postupně se profilují v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat. Pár měsíců po oficiálním založení, v červnu 2015, byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku