Potěšíme své blízké, neznámé i potřebné

Autor: Mgr. Helena Gondeková
Organizace: ZŠ Měcholupy

Žáci i zaměstnanci naší ZŠ Měcholupy se připojí k oslavě světového svátku dobrovolnictví a dárcovství, který letos připadá na úterý 29. listopadu a nese tedy název GivingTuesday. Je to svátek, který podporuje a oslavuje chuť pomáhat druhým. Letos se poprvé slaví i v ČR.
V průběhu vyučování si spolu se žáky vysvětlíme, co je dobrovolnictví, obecně prospěšná činnost, jaké může mít formy a jaké obecně prospěšné společnosti působí u nás či ve světě, na co se zaměřují. Připomeneme si i naše příspěvky v rámci projektu Fond Sidus, Život dětem, Tříkrálová sbírka aj. Ale nezůstaneme jen u slov… Děti se rozhodly, že si samy vymyslí, koho a jak v tento den potěší. Zda to bude malý dárek, obrázek pro kamaráda ve škole, básnička pro paní učitelku nebo pohlazení pro maminku.

O naší organizaci

Naše ZŠ Měcholupy je malá s prvním až devátým postupným ročníkem, do které docházejí nejen měcholupští žáci, ale i žáci z okolních vesnic. Patří tedy mezi školy spádové. Jsme škola s právní subjektivitou. Náš Školní vzdělávací program „ Tvořivá škola“ vychází z cílů základního vzdělávání formulovaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělávání žákům 1. až 9. ročníku. Počet tříd školy je devět.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku