Přijďte na benefici Fashion for Fokus!

Autor: Slavomíra Pukanová
Organizace: Fokus Praha

Za projektem FASHION FOR FOKUS stojí nevládní nezisková organizace Fokus Praha, která pomáhá lidem s dlouhodobým duševním onemocněním. Motto přehlídky „Zaostřeno na osobitost“ propojuje téma módy a duševního zdraví. Stejně tak jako jsou lidé, jejichž chování se vymyká hlavnímu proudu, označováni za blázny, jsou také umělci a experimentátoři na módním poli považováni často za nenormální a extravagantní.

Hlavním cílem benefiční módní přehlídky je získat prostředky na činnost Fokusu Praha a úspěšně navázat na předchozí ročníky charitativní akce, kde se potkává svět umění a módy s posláním pomáhat. Spolupracujeme s osobitými českými designéry a umělci, kteří propůjčili svůj talent a čas na pomoc charitě.
Získané finanční prostředky využijeme na rozvoj preventivního programu o duševním zdraví určeného pro středoškolskou mládež s názvem „Blázníš? No a!“. Cílem je učit mladé lidi pečovat o duševní zdraví a předcházet tak životním krizím.

Zasláním daru umožníte:

– zrealizovat zážitkové workshopy pro středoškoláky o duševním zdraví,
– vytvořit materiály a letáčky, které zvýší dostupnost potřebných informací
a atraktivní formou osloví více mladých lidí,
– zapojit lidi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním do programu.

Za vaši podporu moc děkujeme!

O naší organizaci

Jsme nestátní nezisková organizace Fokus Praha.
Podporujeme lidi se závažným duševním onemocněním tak, aby i navzdory projevům své nemoci mohli žít spojený a důstojný život ve svých domovech. Nabízíme podporu v oblasti bydlení, práce, zaměstnání, vzdělání, ale i trávení volného času a svépomocných aktivit.
Kromě toho poskytujeme programy zdravotní, psychoterapeutické a krizové pomoci.
Obhajujeme práva a zájmy lidí se zkušeností s duševní nemocí a informujeme o problematice duševního zdraví. Propagujeme otevřený přístup a toleranci k lidem se zkušeností s duševní nemocí.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku