Přispějte na vánoční besídku pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

Autor: Barbora Slavíčková
Organizace: Romodrom o.p.s.

V rámci Mezinárodního dne dárcovství byla spuštěna podpůrná akce na organizaci VÁNOČNÍ BESÍDKY PRO DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉHO PROSTŘEDÍ. Podrobnější informace o možnostech zapojení jsou uvedeny na plakátu výše nebo na našich facebookových stránkách. 

S přáním krásného prožití adventu a vánočních svátků

 

ROMODROM o. p. s.
Na Březince 14, 150 00 Praha 5
info@romodrom.cz
Tel.: 212 242 558
http://www.romodromcz.cz/
Č. účtu: 293185319/0800 *

 

* V případě příspěvku na bankovní účet nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, abychom Vám mohli dodat potvrzení. V opačném případě budeme nuceni částku poslat zpět.

Odkazy

Facebook: https://www.facebook.com/Romodrom/
Vaše webové stránky: http://www.romodromcz.cz/

O naší organizaci

Romodrom o.p.s. poskytuje sociální služby a nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské sdružení v roce 2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika, brzy jsme však zjistili, že téma sociálního vyloučení je mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny obyvatel. Naším cílem je pomoci těmto lidem hledat řešení v jejich nelehkých situacích a posilovat jejich kompetence při řízení svých osudů.

Naše práce je možná jen díky podpoře příznivců a partnerů našeho sdružení. Proto bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi spolupracují a přispívají tak k hledání cesty pro lidi, kteří se ocitli na okraji společnosti.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku