Staň se dobrovolníkem „Stromu splněných přání“

Autor: Vladislava Táčnerová
Organizace: Občanské sdružení Smíšek

Ne všechny děti mají to štěstí narodit se do fungující rodiny. Pomozte nám těm méně šťastným vykouzlit úsměv na tvářích a dát jim kousek toho štěstí, které si jistě zaslouží….Zapojte se i Vy jako dobrovolníci v rámci #GivingTuesday a přijďte podpořit akci Občanského sdružení Smíšek „Strom splněných přání“.

Zapojte se i Vy od 29.11.2016 v rámci Mezinárodního dne dobrovolníků do již tradiční akce Občanského sdružení Smíšek „Strom splněných přání“.

A to hned několika způsoby

1) Staňte se Ježíškem – zakoupením dárku pro dítě v nouzi dle jeho přání, které naleznete na stránkách www.os-smisek.cz(strom přání).
2) Zapojte se jako dobrovolník v rámci výroby a následného prodeje drobných dárků, které se budou prodávat ve dnech 8-11.12.2016 na veletrhu Stříbrné vánoční dny a 12-23,12.2016 na Vánočním trhu na Staroměstském náměstí.
3) Nákupem drobných dárků ve stánku Smíšek na výše uvedených trzích.
4) Pomoc v rámci vánočního setkání „Strom splněných přání“ 21.12.2016
5) DMS SMISEK tel: 87 777

Vyvrcholení akce se uskuteční 21.12.2016 Vánoční setkání „Stromu splněných přání“ kde dojde k předání dárků od Ježíšků přímo adresným dětem, na které jsou vždy Ježíšci srdečně zváni.

Veškerý výtěžek z trhů jde na podporu Integračních školiček Smíšek, které jsou určeny dětem ze znevýhodněného prostředí.

O naší organizaci

Naše organizace prostřednictvím Integračních školiček Smíšek pomáhá dětem (ve věku 3-6 let) z nefunkčních rodin a znevýhodněného prostředí vytvořit rovnocenné podmínky při vstupu do ZŠ, umožnit včasnou integraci do společnosti vrstevníků a následně lepší vzdělávací podmínky s pozitivním výhledem do budoucnosti. K tomuto cíli se dostáváme pomocí intenzivní práce s dětmi i rodiči.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku