Štědré #GivingTuesday se Spiralis

Organizace: Spiralis

S Vaší pomocí můžeme dál pokračovat v naší práci a pomáhat neziskovým organizacím a jejich klientům, kteří často žijí na okraji společnosti.

Proč podpořit Spiralis na #GivingTuesday?

1. Šíříme informace, které jsou důležité a aktuální pro neziskové organizace po celé republice. Přispíváme tak k jejich profesionalitě a ke zlepšení jejich postavení v komunitě.

2. Jako tvůrci vzdělávacích programů zvyšujeme potenciál a kvalitu práce neziskových organizací.

3. Motivujeme a inspirujeme jednotlivce i organizace k občansky aktivním postojům.

4. Posilujeme spolupráci napříč sektory – veřejnou sférou, soukromými firmami a lidmi z neziskových organizací, zabývající se společensky prospěšnými tématy.

5. Podporujeme aktivní ženy v jejich uplatnění ve společnosti a pomáháme jim získat vliv v jejich komunitě.

O naší organizaci

Spiralis dlouhodobě vytváří podmínky a bezpečné zázemí pro úspěšné fungování a rozvoj neziskových organizací v České republice. Učí organizace, jak vybalancovat krizové situace a je pro ně spolehlivým partnerem v překonávání překážek na cestě k profesionální službě lidem.
Za 17 let naší existence jsme pomohli více než 3 400 organizacím a 11 000 jednotlivcům.
Co od #GivingTuesday očekáváme? Chceme zvýšit povědomí o naší činnosti a získat Vaši přízeň.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku