Vánoční Dárkování 2016

Autor: Silvie Ihnatolová
Organizace: Wontanara

Zapojte se i letos v rámci dárcovského svátku Giving Tuesday do projektu Vánoční Dárkování 2016, který organizuje Wontanara ve spolupráci s partnerskou organizací v Guineji AGUIPAH. Cílem projektu je podpořit děti zapojené do programu Adopce afrických dětí konkrétním dárkem, který děti potěší, ale především zkvalitní jejich každodenní život.

V rámci programu Adopce afrických dětí s námi spolupracují místní koordinátoři žijící v Guineji, kteří se s dětmi zapojenými v programu osobně setkávají a znají tak jejich aktuální i dlouhodobé potřeby.

Aby byl projekt „Dárkování na dálku“ šitý na míru, vhodný dárek pro dítě navrhli koordinátoři spolu s dětmi, s přihlédnutím k jejich potřebám, životní situaci, schopnostem a možným budoucím příležitostem (např. notebook je pořizován pouze velmi nadaným dětem nebo studentům univerzit). Jde o dárky jako jsou boty, matrace, rýže či vybavení pro studenty učebních oborů, jako je šicí stroj pro švadlenky nebo vybavení pro truhláře.

V roce 2014 jste darovali celkem 398 dárků ve výši 387 000 Kč

► bit.ly/VanocniDarkovani2016
► bit.ly/Chcidarovat

Odkazy

Facebook: www.facebook.com/wontanara.guinea
Webové stránky: bit.ly/VanocniDarkovani2016

O naší organizaci

Je to již 17 let našeho působení v Guineji, v jedné z nejchudších zemí světa, kde se staráme o vzdělání, zdraví, jídlo a další potřeby zejména dětí v rámci projektu adopce na dálku. Díky vaší pomoci a díky aktivní spolupráci místních komunit jsme postavili již 7 škol, které umožňují vzdělávat se více než 3000 dětem.

Posláním naší organizace je šíření humanistických myšlenek a ochrana lidských práv formou rozvojové spolupráce, kulturně společenské činnosti a rozšiřováním informovanosti na nevýdělečném základě.

Přihlásit vlastní akci Zpět na hlavní stránku